Menu

Falske hjemmesider

03. oktober 2017

Flere virksomheder opdager, at deres brand bliver misbrugt på falske hjemmesider. DM&T kan hjælpe, hvis din virksomhed oplever svindel.

Et stadig stigende antal virksomheder oplever, at der oprettes hjemmesider, som anvender virksomhedens varemærke, navn og billeder uberettiget, og giver forbrugerne indtryk af, at virksomheden står bag hjemmesiden. Når forbrugeren fristes og køber varer på hjemmesiden, modtager forbrugeren dog oftest ingenting.

Hvis din virksomhed oplever, at der oprettes falske hjemmesider på .dk domæner, kan Dansk Mode & Textil hjælpe med at få lukket siden ned.Indikationer på, at der er tale om en falsk hjemmeside er ofte:

  • Der gives rabat på alle varer – og ofte ”skæve” rabatsatser, fx 46 %
  • Valutaomregner til Danish Krone
  • Ingen kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail) – kontakt kan alene ske via kontaktformular
  • Dårligt oversatte salgs- og leveringsbetingelser på siden
  • Ingen angivelse af kontaktoplysninger, adresse eller hvem, der står bag siden
  • Udenlandsk registrant angivet som ejer af domænet

Proceduren for .dk domæner

Når Dansk Mode & Textil modtager oplysninger om en mulig falsk hjemmeside, foretager vi en vurdering af siden.

Hvis Dansk Mode & Textil vurderer, at der er tale om en falsk hjemmeside, sender vi oplysningerne direkte videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale Bagmandspolitiet.

Her bliver der foretaget en validering af de modtagne oplysninger, og såfremt det vurderes, at der er tale om en falsk hjemmeside, anmoder Bagmandspolitiet retten om at udstede en kendelse, således at domænerne kan beslaglægges.

Anmeldelserne samles og sendes til retten cirka to gange om måneden. Når retten har vurderet, at domænet skal beslaglægges, sørger Bagmandspolitiet for, at der sættes et banner på hjemmesiden om, at domænet er beslaglagt, og indholdet er derefter ikke længere tilgængeligt.

Status i udlandet

Bagmandspolitiet har mulighed for at videregive oplysninger om udenlandske domæner til Europol, som cirka to gange årligt iværksætter aktioner for at få beslaglagt domæner. Det er dog kun udvalgte indsatsområder, som sendes til ”lukning”, hvilket betyder, at det ikke er hver gang, at domæner indenfor mode- og tekstilbranchen bliver lukket.

Specialkonsulent Henrik Vestergaard ved SØIK oplyser, at Danmark er foregangslandet, når det kommer til effektiv lukning af falske hjemmesider. Der gives stor ros fra Europol for den danske indsats, og ingen af de andre europæiske lande er så effektive som Danmark.

Desværre skal man huske på, at til trods for at et domæne beslaglægges, forhindrer dette ikke bagmanden i at købe et nyt domænenavn og starte hjemmesiden op igen. Der efterforskes for at finde frem til bagmændene, men sporerne ender ofte blindt i Kina. Hvis det er danske bagmænd, der står bag siden, lykkes det ofte at finde frem til de skyldige. Ofte viser det sig dog, at der også har været tale om identitetstyveri, og derfor kan de rigtige bagmænd være umulige at finde frem til.

Vil du have yderligere information eller anmelde en falsk hjemmeside, kontakt Dansk Mode & Textils handelsjuridiske afdeling.

"