Menu

Ændring af løn- og arbejdsvilkår

Arbejdsgiverens og funktionærens rettigheder i forbindelse med ændring af løn- og arbejdsvilkår.

Arbejdsgiveren har ledelsesretten og dermed også retten til at tilrettelægge og fordele arbejdet. Arbejdsgiveren kan endvidere give pålæg om udførelse af bestemte arbejdsopgaver. Forpligtelsen til at efterkomme arbejdsgiverens ret til at give instruktioner for arbejdets udførelse betyder ikke, at funktionæren er forpligtet til at påtage sig arbejde, han ikke er antaget til at udføre, eller til at acceptere væsentlige ændringer i de hidtidige arbejdsforhold

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"