Menu

Coronavirus og medarbejdere

Coronavirus har nu vist sig i Danmark. Det kan give anledning til at overveje, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig, hvis en medarbejder berøres af sygdommen.

28. februar 2020

I samarbejdet mellem medarbejder og arbejdsgiver kan der opstå nogle spørgsmål. Vi har oplistet nogle typiske spørgsmål:

 

- Bør virksomheden iværksætte tiltag i virksomheden?

- Skal der betales løn under sygdom og hvor længe?

- Kan arbejdsgiveren kræve, at en medarbejder bliver hjemme, hvis pårørende fx er smittet?

- Hvad hvis medarbejderen pålægges karantæne af myndighederne, fordi de pårørende er ramt?

- Kan en medarbejder nægte at rejse til et land med tilfælde af Coronavirus?

 

Svarene afhænger af omstændighederne, da der er mange nuancer i hver sag, som konkret spiller ind. Det anbefales at kontakte DM&T’s HR-advokater, hvis der opstår sådanne spørgsmål. 

 

Overblik over Coronavirus:

Coronavirus (også kaldet COVID-19) kan både være årsag til milde forkølelser og alvorlige infektioner i luftvejene.

 

De første udbrud viste sig i december 2019 i den kinesiske by Wuhan i Hubei-provinsen.  

 

Symptomerne er lungebetændelse, feber, tør hoste og i nogle tilfælde besværet vejrtrækning.

 

Det vurderes, at 80 % af tilfældene alene giver milde symptomer, mens 15 % må indlægges. De resterende 5 % kan være så alvorlige, at indlæggelse på intensiv afdeling er nødvendig – dette ses primært hos ældre og svækkede personer.

 

Coronavirusset overføres ved tæt kontakt mellem mennesker, fx via direkte dråbespredning fra nys eller host samt indirekte kontakt, fx sekret fra hænder.

 

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der oplister en lang række relevante svar på de typiske spørgsmål.

 

Hvad bør vi gøre? 

Retningslinjerne fra myndighederne bør følges og respekteres. Myndighederne opdaterer løbende sine vejledninger, så virksomhederne bør holde sig opdateret.

 

Hvis man vurderer, at virksomheden har stor sandsynlighed for at blive ramt, kan man udpege en person i virksomheden som ansvarlig for at indhente den løbende viden omkring status.

 

Skal medarbejdere ud at rejse, bør Udenrigsministeriets rejsevejledning altid følges. Rejsevejledningen kan findes på dette link.

 

Forebyggelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende for at minimere risikoen for smitte:

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion.
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.
Plakat kan downloades via Sundhedsstyrelsens hjemmeside på både dansk og engelsk.
"