Menu

Funktionærbegrebet - hvem er funktionær?

Hvornår er et ansættelsesforhold omfattet af funktionærloven? Se en gennemgang af betingelserne her.

Funktionærloven (FUL) er en social beskyttelseslov, der regulerer private ansættelsesforhold for en nærmere defineret gruppe af ansatte på arbejdsmarkedet. Lovens karakter af en social beskyttelseslov betyder, at der ikke parterne imellem kan træffes aftaler, der giver funktionæren ringere betingelser end fastsat i loven.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"