Menu

Konfliktunderstøttelse - betingelser for udbetaling

Medlemsvirksomhedernes indberetning af blandt andet statistik- og lønoplysninger er betingelser for at få konfliktunderstøttelse. Derfor præciserer vi her for god ordens skyld samtlige betingelser for udbetaling af konfliktunderstøttelse.

Konflikten skal have sin årsag i forhold på medlemsvirksomheden. Sympatiaktioner, politiske aktioner og indirekte følgevirkninger kan ikke umiddelbart medføre konfliktunderstøttelse.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"