Menu

Ligebehandlingsloven

Ændrede arbejdstider efter endt barsel

Ligebehandlingsloven er nu ændret således, at en forælder, der vender tilbage fra barsels- og/eller forældreorlov, skriftligt kan anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider og –mønstre for en nærmere angivet periode.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"