Menu

Overarbejde - aftale ved ansættelsen

Det er vigtigt ved ansættelsen at tage stilling til overarbejde.

Den 8. februar 2001 afsagde EF-domstolen en dom om fortolkningen af direktivet om ansættelsesbeviser. Direktivet er gennemført i Danmark ved lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"