Menu

Textil & Beklædningsoverenskomsten

Generelt om Textil & Beklædningsoverenskomsten, herunder hvilke virksomheder der er omfattet, og hvilke medarbejdere overenskomsten gælder for. Overenskomsten kan downloades.

25. maj 2020

Hvilke virksomheder er omfattet af Textil & Beklædningsoverenskomsten?

Alle virksomheder som er medlem af Dansk Mode & Textil.

Hvilke medarbejdere gælder overenskomsten for?

Overenskomsten dækker alt ufaglært arbejde samt arbejde, der udføres af de faglærte, som er uddannet inden for tekstil- og beklædningsbranchen.

Det bemærkes, at "alt ufaglært arbejde" skal tages bogstaveligt. Således er for eksempel en havemand og  en kantinedame også omfattet af overenskomsten.

Under denne kategori henhører også lagermedarbejdere, som ikke bruger en væsentlig del af tiden (ca. halvdelen) på administrativt arbejde. Det vil sige, at manuelt lagerarbejde henhører under overenskomsten, mens medarbejdere, som hovedsageligt har administrative funktioner (udfyldelse af ordresedler, telefonpasning osv.) henhører under Funktionærloven og eventuelt HK-overenskomsten.

Ved "de faglærte" forstås for eksempel operatøruddannede, vævere, strikkeoperatører, farvere med flere.

Download

  • Overenskomsten 2020-2023 - 3F og DM&T

    pdf, 0,6mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"