Menu

Udstationering inden for EU

Generelt om lov om udstationering inden for EU.

Udstationeringsloven bygger på et EU-direktiv, som EU-landene forpligtede sig til at implementere, det vil sige gøre til en del af national lovgivning, senest i 1999. Formålet med loven er at modvirke "social dumping" ved at skabe klare regler for, hvilket lands lov der gælder for udstationerede lønmodtagere og sikre en vis minimumsbeskyttelse af de udstationerede.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"