Menu

Virksomhedsoverdragelsesloven

Rettigheder og forpligtelser over for lønmodtagerne, når virksomheden skifter hænder.

Loven om lønmodtagernes retsstilling blev til i slutningen af 70'erne på baggrund af et direktiv fra EU. Den indebærer, at erhververen af en virksomhed (eller en del af en virksomhed) umiddelbart indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser over for lønmodtagerne, og at en sådan overdragelse ikke i sig selv kan begrunde afskedigelse.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"