Menu

Eksportfremme

06. oktober 2017

Hos Dansk Mode & Textil ved vi, at eksport udgør en væsentlig del af vores medlemmers forretning. Derfor arbejdes der altid på at forbedre vores medlemmers muligheder på de udenlandske markeder. Læs mere her.

 

Partnersøgninger

Sammen er vi stærkere, og det gælder også, når der er tale om partnersøgninger i udlandet. Partnersøgningsprogrammerne går kort fortalt ud på, at vi på udvalgte markeder kontakter agenter og distributører med henblik på at få sat dem i kontakt med danske modebrands. Gennem partnersøgningsaktiviteter har vi haft succes med at finde egnede partnere til vores medlemmer og åbne døre til indkøbere, som det er svært at komme i kontakt med på egen hånd.

Messedeltagelse

Gennem Udenrigsministeriets eksportfremme ordning er det muligt at ansøge om tilskud til deltagelse på messer. Fem eller flere virksomheder kan opnå medfinansiering på op til 50 % af messeprisen gennem ordningen, dog fratrukket administrationsomkostningerne. Der er som sådan ikke krav til, hvilke messer der kan deltages på, men de formelle krav om en fælles stand på messen skal overholdes.

Eksportfremstød

Fremstød kan have mange former. Vi bakker om alle relevante initiativer, hvad enten det er udstillinger, midlertidige salgstiltag, delegationsrejser, indkøberbesøg eller lign. Alle ideer er velkomne, der skal dog være en relevans for branchen og et kollektivt element i fremstødet.

Studieture

Når muligheden byder sig, tager vi på studieture til lande for at skabe kontakter, undersøge mulighederne for enten afsætning eller produktion og ikke mindst få et indtryk af det respektive land før eventuelt samarbejde med en partner i landet igangsættes. Studieture er som regel finansieret af delvist brugerbetaling og delvis offentlig tilskud.

Delegationer

Danske ministre og Kongehuset rejser af og til ud i verden på handelsdelegationer, og i de tilfælde hvor der er et islæt af design eller mode, bakker vi op om fremstødet. Vi har deltaget i bl.a. kronprinseparret besøg i Canada og Tyskland samt bakket op om ministerbesøg i en række lande rundt om i verden.

Følg med i vores nyhedsbrev Texuelt, hvor alle brancherelevante arrangementer omtales, eller kontakt International Chef, Michael Hillmose for sparring omkring gode ideer til fremstød, messer eller lignende.

"