Menu

Markedsforhold

06. oktober 2017

Det er vigtigt at sætte sig ind i de markeder, der skal eksporteres til, så de værste fejl kan undgås, og eksporten kan glide smidig fra første færd. Ofte bliver danske virksomheder konfronteret med krav eller informationer fra kunders eller leverandørers side, som kan være svære at forstå eller gennemskue. DM&T har kendskab til mange af disse forhold og kan derfor hjælpe med at finde hoved og hale i informationen.

Her kan du læse mere om udvalgte markeder, og særlige regler for eksport. 

Eksport til USA

Dansk Mode & Textil har opsummeret en række forhold, som foreningen er blevet bekendt med i vores ti års rådgivning om eksport til det amerikanske marked.

Blandt de vigtigste elementer er:

1. Produktansvarsforsikring – skal tegnes, men vær ikke bange for urimelige retslige krav i USA.
2. Mærkning – USA har sine helt egne regler for mærkning af tekstiler, og EU’s regler kan ikke anvendes på området.
3. Told – der er store udsving (fra0 til 35 %) i toldsatserne på tekstilprodukter til USA, og toldkoderne som anvendes er ikke de samme som til EU.
4. RN-nummer – få et RN-nummer på din agent eller distributør og sæt det i din carelabel.
5. Brandbarhed/tests – visse produkter skal testes for brandbarhed i USA og Californien har sine særlige regler.
6. MID-kode – toldvæsenet forlanger en MID-kode. Uden en MID-kode på toldpapirerne kan toldvæsenet tilbageholde varerne.
7. Landed price – kend din ”landed price” i USA. Der forventer og forlanger kunderne.
8. Kontakter til advokater, revisorer, toldspedition, messer m.m. Vid hvem du skal kontakte.

Download DM&TS markedsrapport om USA nedenfor. 

Statistik om branchen i Danmark

Gennem Danmarks Statistik og vores samarbejdspartnere følger vi med i den danske modebranche. Vi ligger inde med tal og analyser af bl.a. omsætning, regnskaber, beskæftigelse, import og eksport og meget mere. Som brancheorganisation har vi også indblik i de analyser, der er lavet om den danske tekstil- og beklædningsbranche af uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og konsulenter.

Råvarepriser

Det kan være svært at gennemskue, hvor meget råvarepriserne reelt varierer, hvad der er normalt i markedet, og hvad årsagen til udvikling kan skyldes. DM&T har fået adgang til vores hollandske søsterorganisations opgørelse over råvarepriserne for at afklare de spørgsmål, der måtte komme i forbindelse med større udsving i råvarepriserne.

Produktionsomkostninger

Gennem konsulentbureauet Kurt Salmon International har vi adgang til omkostningsniveauer i produktioner i de fleste lande rundt om i verden. Rapporten giver en god beskrivelse af omkostninger fra lønninger til transport og effektivitet i de lande, som er omfattet. Derudover giver rapporten et godt billede af udviklingen i de lande som producerer beklædning og tekstil.

Overstående er blot et udvalg af den information vi har til rådighed. Dertil kommer vores adgang til en række analyser og rapporter, som bliver skrevet om modebranchen, danske såvel som udenlandske.

Kontakt DM&T for nærmere information. Hvis vi ikke har informationen du søger, vil vi gennem vores internationale netværk forsøge at skaffe det til dig og til deling i resten af branchen.

Læs øvrige artikler her:

Råvarepriser m.m. - overvågning
Importregistrering i Tyrkiet
Eksport til Rusland - EAC-mærkning
Download

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"