Menu

PFAS

I 2022 og 2023 er der kommet langt større offentligt fokus på PFAS og de negative konsekvenser, de kan medføre. Tekstiler er i den forbindelse i fokus, da PFAS historisk har været hyppigt benyttet bl.a. til imprægnering.

31. marts 2023

I slutningen af 2022 og starten af 2023 er der kommet øget fokus på PFAS, som man blandt andet har fundet rester af i drikkevand og fødevarer. I 2020 blev tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer forbudt i Danmark.

Danske medier og politikere har øget fokus på PFAS og følgevirkningerne, ligesom EU også har blikket rettet mode de problematiske PFAS.

Fem EU-lande, herunder Danmark, har stillet forslag om at forbyde mere end 10.000 kendte PFAS, det kan du læse mere om her.

Forslaget kom få dage efter, at den danske miljøminister havde fremsat forslag om et nationalt forbud mod PFAS i tekstiler. Ingen af forslagene er vedtaget endnu, men både i EU og Danmark pågår arbejdet.

Det er langtfra nyt, at der er fokus på fluorstoffer. Der er tidligere fremsat lovforslag om totalt forbud, ligesom der også på tekstilområdet længe har været fokus på at udfase problematiske fluorstoffer i det omfang, det har været muligt.

Om PFAS

PFAS er en samlebetegnelse for syntetisk fremstillede fluorstoffer og rummer tusindvis af stoffer, som er kendetegnet ved, at stofferne eller deres nedbrydningsprodukter er persistente, hvilket betyder, at de nedbrydes meget langsomt i naturen. Mange PFAS kan også transporteres over store distancer, for eksempel via luft- eller havstrømme, være bioakkumulerende eller mobile i vandmiljøet og derudover kan flere være skadelige for miljøet og/eller menneskers helbred.

Der er identificeret op imod 12.000 PFAS, som har forbindelse til produktion og anvendelse af industrielt udstyr og produkter til professionelle og forbrugere.

På EU-plan estimeres det at der i 2020 er udledt 75.000 tons PFAS til miljøet.

Flere PFAS er allerede forbudt, de mest kendte PFOS og PFOA, og i februar blev en række PFAS tilføjet til listen af forbudte stoffer under europæiske miljøregulering REACH. Det kan du læse mere om her.

PFAS i tekstiler

PFAS (per-og polyfluoralkylforbindelser) benyttes i tekstil og beklædning, når der er behov for at produkter er vand- og fedtafvisende eller holdbare under ekstreme forhold.

PFAS benyttes i produkter, der anvendes til overfladebehandling for at gøre produkter vand- og smudsafvisende, altså imprægnering. Derudover kan de komme fra fluorpolymere, hvor PFAS anvendes som hjælpemidler i produktionen, og kan være til stede som rester i de færdige tekstiler. Det kan for eksempel være i vandafvisende membraner.

Men PFAS kendes også fra indfarvning og blegning af tekstiler, anvendelse i skumhæmmende midler, overfladebehandling af bomuld og i læderproduktion.

PFAS findes bl.a. i outdoor-tøj, overtøj og boligtekstiler, og det er særligt udbredt i professionel beklædning, herunder værnemidler, og tekniske tekstiler.

Der er fra både EU og dansk side opmærksomhed på, at de to sidstnævnte kategorier skal behandles anderledes end forbrugertekstiler.

EU-forslag om forbud mod PFAS

Forslaget er generelt, og gælder derfor alle produkter, hvor anvendelsen ikke har tidsbegrænsede undtagelse.

Forslaget vil gælde 18 måneder efter det er vedtaget. Findes der kemiske stoffer, der kan erstatte PFAS skal de tages i brug, så snart forbuddet træder i kraft. For industrielle og professionelle produkter vil der være en undtagelse, der giver dem en længere overgangsperiode op til 13,5 år, til at udfase og substituere PFAS.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) starter høringsperioden i marts 2023, og den løber seks måneder. I 2024 kommer der en udtalelse fra ECHA og i 2025 skal Kommissionen og EU’s medlemsstater beslutte sig for en anvendelsesbegrænsning.

DM&T hjælper din virksomhed

DM&T er fortaler for, at PFAS forbydes, så længe det sker i et tempo, hvor branchen har en realistisk mulighed for at omstille sig. Derudover er det vigtigt for DM&T, at man fra regulatorernes side har særlige ordninger for professionelle og tekniske produkter, hvor det er langt vanskeligere at substituere PFAS. DM&T repræsenterer branchen i diskussionerne om et dansk forbud, ligesom vi også er engageret i det europæiske arbejde, bl.a. gennem EURATEX. 

Din virksomhed er naturligvis altid sikret personlig og branchenær rådgivning om kemi, herunder PFAS, ligesom vi løbende informerer om udviklingen og laver vejledninger, der kan gøre det lettere for din virksomhed at undgå problematisk kemi.

PFAS-begrænsning: Seks måneders høring starter 22, marts 2023

Den 7. februar i år offentliggjorde EU’s Kemikalieagentur (ECHA) et omfattende forslag til begrænsning af PFAS. I de kommende seks måneder kan alle kommentere forslaget.

Forslaget, der er offentliggjort af ECHA, er omfattende og inkluderer alle anvendelser af PFAS med nogle tidsbegrænsede undtagelser. Det betyder også, at mange brancher og hele leverandørkæden bliver berørt af begrænsningen, der efter planen skal endeligt vedtages i 2025.

Høringen af forslaget starter den 22. marts 2023 og strækker sig over de kommende seks måneder frem til den 25. september 2023. 

Find yderligere information på Miljøstyrelsens hjemmeside.

PFAS-begrænsning: Seks måneders høring starter i dag (mst.dk)

Bliv klogere på PFAS med ChemSecs PFAS-guide

"