Menu

Ledelsesstandarder

22. november 2017

Arbejdet med ISO-standarder kan være af stor værdi for en virksomhed. Den systematik, som ligger i standarderne, kan løfte virksomhedens fokus, processer og bidrage til effektivisering.

Læs mere om udvalgte standarder her, eller kontakt DM&T, hvis du har spørgsmål.  

ISO9001 - Kvalitetsledelse

ISO9001 er et internationalt anerkendt kvalitetsledelsessystem og er kendt for at være medvirkende til, at virksomheden arbejder systematisk med sikring af kvalitet i de produkter og de services, de leverer til deres kunder samt effektiv ledelse af virksomheden. Ledelsessystemet passer sammen med andre systemer, som du måske allerede har i din virksomhed, såsom LEAN, Balanced Score Card, acticity based costing mv.

Arbejdet med ISO9001 skaber klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering og giver dermed organisationen et anerkendt og grundlæggende ledelsesværktøj.

ISO9001 kan anvendes i enhver organisation uanset størrelser og uanset virkefelt.

Der er flere grunde til at arbejde med ISO9001:

  • Det kan være et krav fra dine kunder, at du er certificeret
  • Det er en global standard = fælles sprog, det kan effektivisere din globale samhandel
  • Det er et værktøj til effektiv ledelse og optimering af processer og produktivitet samt et redskab til løbende forbedringer. 

ISO14001 - Miljøledelse

Er man allerede i gang med ISO9001 er det nærliggende at koble ISO14001 standarden på. Man kan selvfølgelig også vælge kun at arbejde med den ene af standarderne. Vælger man begge er der synergi mellem disse to standarder. Samme opbygning og med enkelte krav som er forskellige, grundet den ene har fokus på kvalitet og den anden på miljø.

Arbejdet med ISO14001 kan være medvirkende til, at virksomheden opnår informationer om alt det, der kan have indflydelse på virksomhedens omdømme, eksempelvis ressourceforbrug, kemikalier, emissioner og mange andre miljøforhold. Virksomheden vil opdage, at en målrettet indsats mod de væsentligste miljøforhold – eksempelvis affald og kemikalier  - kan føre til resultater på bundlinjen.

Der er, ligesom for ISO9001, flere fordele i at arbejde med ISO14001:

  • Dokumentation for jeres miljøarbejde både overfor kunder og myndigheder
  • Sikkerhed for at virksomheden overholder lovkrav
  • Forbedrede arbejdsgange
  • Løbende forbedring af virksomhedens miljøforhold

OHSAS18001 - Arbejdsmiljøledelsessystem

Standarden specificerer krav til et arbejdsmiljøledelsessystem med henblik på at gøre det muligt for en organisation at styre sine arbejdsmiljørisici og med henblik på at forbedre sin arbejdsmiljøpræstation.

Der er ikke opstillet specifikke præstationkriterier for arbejdsmiljøpræstationen, og ligeledes er der heller ikke detaljeret specifikation af, hvordan et arbejdsmiljøledelsessystem skal udformes. Udgangspunktet i standarden ligger i, at virksomheden risikovurderer sig selv, og herefter opbygger det nødvendige system for at optimere sin arbejdsmiljøpræstation.

Arbejdsmiljøledes er i fokus i denne standard. Det er en international standard som man arbejder hårdt på at bringe videre til en ISO standard – ISO45001. Standarden forventes at komme på markedet meget snart.

ISO26001 og DS 49001 - Social ansvarlighed og Samfundsansvarlighed

Samfundsmæssigt ansvar og CSR har aldrig haft større fokus. Også her er det muligt at arbejde med ledelsesstandarder, henholdsvis den internationale ISO26001 og den danske DS49001. Det giver overskud på bundlinjen at arbejde strategisk og struktureret med samfundsansvar. Arbejdet med en af disse standarder vil sikre, at virksomheden kommer rundt om ledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold samt miljøforhold.

ISO26001 er en vejledning i at arbejde med samfundsansvar, hvor DS49001 er en mulighed for at dokumentere det, man arbejder med på området.

Arbejder man med DS49001 vil det være irrelevant også at arbejde med ISO14001 samt ISO18001.

"