Menu

Produktsikkerhed

22. november 2017

Når man som producent bringer sine varer i omsætning, skal man være sikker på, at produkterne lever op til alle regler og først og fremmest er sikre for forbrugerne.

DM&T guider vores medlemmer og rådgiver om produktsikkerhed. Her kan du læse mere om udvalgte emner, og finder du ikke svaret, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver. 

Børnetøj

Arbejder du med børnetøj, er der flere områder, du skal have styr på. Snore og bændler har længe været reguleret, og i standarden DS EN 14682 finder du den information du behøver.

Vi anbefaler, at du også sætter dig ind i standarden DS/CEN/TR 16792:2015 "Anbefalinger om design og fremstilling af børnetøj - Mekanisk sikkerhed".

Endelig findes der i UK en såkaldt Hood Cord Regulation fra 1976. Dokumentet kan downloades nedenfor. 

USA har egen lovgivning på området, så hvis du sælger til USA, skal du være særligt opmærksom på, at tøjet opfylder de specifikke krav i USA. Du kan downloade mere information om reglerne i USA nedenfor.

I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlig for at håndhæve reglerne for dette område. Sikkerhedsstyrelsen er af den opfattelse, at smådele syet på tøj til børn i 0 – 3 års-alderen kan være farlige, grundet risikoen for synkning eller inhalering. Sikkerhedsstyrelsen fraråder derfor påsyede smådele i tøj til børn i 0 – 3 års-alderen. Se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. 

Der ud over tilbyder Forbrugerlaboratoriet, VIA University og Teknologisk Institut rådgivning om sikkerhed indenfor børnetøj og andre produkter. Kontakt DM&T for nærmere oplysninger om relevante kontaktpersoner. 

Tidligere har der været fokus på Sicila Gel poser og folded care-labels og risikoen ved at anvende disse. Konklusionen for så vidt angår disse problemstillinger er, at det anbefales, at Silica Gel poserne holdes væk fra børn, og at der tages hensyn til dette ved pakning af produktet, ligesom det anbefales, at man anvender care-labels, der ikke kan danne en løkke. 

Brændbarhed

Man skal være opmærksom på, at der i UK og Holland gælder særlige regler for brændbarheden af nattøj til børn.

Det britiske regelsæt vedrørende brændbarheden af nattøj til børn er offentliggjort af Department of Trade and Industri og kan downloades nedenfor.

I Holland har DM&T erfaret, at enkelte medlemsvirksomheder er blevet mødt med krav om opfyldelse af særlige regler vedrørende brændbarhed af nattøj til børn (og voksne). Disse hollandske regler kommer fra en frivillig hollandsk aftale, som kan downloades nedenfor. 

Desuden kan den Europæiske standard for Textiles - Burning behaviour of children's nightwear Specification - findes her

CE-mærkning

CE mærkning knytter sig til en række EU-direktiver vedrørende produkters sundhed og sikkerhed. Der er en række produkter, som skal CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og tages i brug i EU- og EØS-lande. Det drejer sig blandt andet om legetøj, maskiner, elektriske apparater og medicinske produkter. Et produkt kan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter.

På Dansk Standards hjemmeside finder du nærmere information om, hvilke produkter der skal CE-mærkes. 

CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked.
Når en producent CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS. Det angiver blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er sendt på markedet, og således opfylder lovkravene for at blive solgt. Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i det eller de pågældende direktiv(er), eller at det er blevet undersøgt af et dertil bemyndiget organ til vurdering af overensstemmelse, hvis dette kræves ifølge direktivet/direktiverne.

For DM&Ts medlemsvirksomheder er det fortrinsvis indenfor følgende områder der stilles krav om CE-mærkning:

 • personlige værnemidler
 • medicinsk udstyr
 • maskiner
 • byggevarer (tæpper)
 • legetøj

DM&T kan hjælpe med henvisning til den ansvarlige myndighed og bemyndigede organ. Kontakt din rådgiver for nærmere information herom. 

Download

 • Night Wear and Fire - A Guide to Night Wear (Safety) Regulations

  pdf, 0,09mb
 • The Netherlands - Brandveiligheid nachtkleding

  pdf, 0,03mb
 • The Netherlands legislation - Safety of Night Wear

  pdf, 0,05mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"