Menu

Biocider - orientering fra Miljøstyrelsen

Fremstiller du produkter og/eller importerer du produkter som indeholder biocider, skal du kende biocidreglerne

Biocider anvendes til bekæmpelse af bakterier, svampe, alger og skadedyr, men anvendes derimod ikke på landbrugets marker eller i gartnerierne.

Biocider bruges fx til at forlænge et produkts holdbarhed, undgå lugtgener, forebygge råd, begrænse spredning af bakterier eller forebygge fysiske skader på materialer. Biocider kaldes hverdagsgifte, fordi de anvendes til mange af hverdagens gøremål både på arbejdspladsen og i hjemmet.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"