Menu

Natarbejde og helbredskontrol

Natarbejdere skal tilbydes helbredskontrol.

Indførelsen af reglerne i Danmark har sin baggrund i EU’s arbejdstidsdirektiv (Rådets direktiv af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden (93/104)). Direktivet er i Danmark gennemført ved bestemmelser i de kollektive overenskomster og ved lov nr. 896 af 24. august 2004 om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"