Menu

REACH - EUs kemikalielovgivning

EUs kemikalieforordning indeholder de kendte forbud og en nyskabelse, nemlig Substances of Very High Concern, som også har væsentlig betydning for tøj og tekstiler. EU-Kommissionens forordning til regulering af kemikalieområdet i EU, REACH, trådte i kraft i juni 2007 og vil i løbet af de kommende år medføre store forandringer indtil den totale indfasning.

Målet med den nye kemikalieregulering er at beskytte menneskers sundhed og miljøet, at bevare og forøge den europæiske industris konkurrenceevne, at hindre opsplitning af det indre marked og større gennemskuelighed og at fremme test uden brug af forsøgsdyr.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"