Menu

Due Diligence

Begrebet due diligence – nødvendig omhu – bruges til at beskrive den systematiske proces en virksomhed løbende bør udøve for at sikre, at den udøver ansvarlig virksomhedsadfærd. Due diligence er et meget centralt begreb i både OECD’s Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Begge instrumenter foreskriver, at virksomheden skal udøve due diligence, der beskrives som en proces i flere faser.

I sin essens går på processen ud på at virksomheder skal

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"