Menu

Vigtigt skridt for modebranchen - gummistøvler i højesteret

I det danske retssystem er det svært at opnå ophavsretslig beskyttelse for modeprodukter. Nu er en sag om et par gummistøvler havnet i Højesteret, og det kan åbne for nye muligheder. I dette indlæg gennemgår advokat Søren Danelund Reipurth og DM&T’s advokat Camilla Christensen forholdene, og hvilken betydning denne sag kan få for hele branchen.

Disse gummistøvler fra Ilse Jacobsen Hornbæk er sagens omdrejningspunkt. Efter tabte sager i Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret skal sagen nu for Højesteret.
Disse gummistøvler fra Ilse Jacobsen Hornbæk er sagens omdrejningspunkt. Efter tabte sager i Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret skal sagen nu for Højesteret.

22. februar 2019

Af advokat Camilla Christensen  og advokat Søren Danelund Reipurth

Retspraksis i Danmark giver meget sjældent designere medhold i, at modeprodukter nyder ophavsretlig beskyttelse. Men dette kan Ilse Jacobsen, IJH A/S, måske vende om på, da virksomheden har fået tilladelse til at indbringe en sag for Højesteret.

 

For snart 8 år siden afviste Højesteret, at Nørgaards T-shirt ”no. 101” var et værk af ophavsret. Man henviste til Sø- og Handelsrettens siden berømte og berygtede præmisser i en tidligere instans:

 

”Under hensyn til den markedsmæssige bevægelsesfrihed, herunder for at modvirke monopolisering, stilles der ifølge dansk retstradition betydelige krav i henseende til originalitet og kunstnerisk indsats, for at ophavsretlig beskyttelse kan komme på tale for modeartikler, som begrebsmæssigt er skabt til at være markedsmæssigt flygtige.”

 

Med Højesterets dom blev det - om muligt - endnu mere vanskeligt for danske designere at få ophavsret til modeprodukter. Faktisk er det kun sket én gang i dansk retshistorie, at der er statueret ophavsret for et modeprodukt, og det var kun, fordi parterne i sagen var enige om den del. I alle andre sager, hvor parterne har været uenige om det med ophavsretten, har domstolene konsekvent nægtet at statuere ophavsret for modeprodukter. Dermed har modebranchen måttet tage til takke med en væsentligt ringere beskyttelse sammenlignet med eksempelvis musikere, filmskabere og møbeldesignere.

 

Mode skal sidestilles med andre kreative brancher

Det kan undre med tanke på, at man i dag udstiller og beundrer mode på lige fod med anden kunst. Det kan også undre, fordi man i mange andre EU-lande ser markant anderledes på tingene. I fx Sverige og Holland er det helt almindeligt at kombinere mode og ophavsret. Endelig kan det undre, fordi den danske retstilstand med en meget høj grad af sandsynlighed er i strid med nyeste EU-retspraksis. Det har man bl.a. rettet op på i nyere norsk Højesteretspraksis.  

 

Men måske er det snart slut. Procesbevillingsnævnet har i hvert fald givet Højesteret mulighed for at forholde sig til, om det endelig er tid til, at modebranchen sidestilles med de andre kreative brancher såsom film- og musikbranchen og møbelbranchen. Anledningen er intet mindre end gummistøvler.

 

Ilse Jacobsens selskab, IJH A/S, har siden 2015 ført sag mod en dansk konkurrent, som man mener har markedsført en gummistøvle i strid med rettighederne til Ilse Jacobsens klassiske, lange gummistøvle med snører kaldet ”RUB 1”.

 

Sagen er principiel, og nu venter Højesteret

Gummistøvlen blev af skønsmændene i sagen beskrevet som en ”designmæssig nyskabelse”, ligesom skønsmændene bemærkede, at RUB 1 har opnået ”klassikerstatus”. Det blev desuden dokumenteret for Vestre Landsret, at RUB 1 i en årrække har tiltrukket sig opmærksomhed på en måde og i et omfang, der sjældent er modeprodukter forundt. Ikke desto mindre så hverken Sø- og Handelsretten eller Vestre Landsret sig i stand til at komme frem til, at der var tale om et værk af ophavsret, og IJH A/S tabte derfor sagen i begge instanser.

 

For nylig traf Procesbevillingsnævnet imidlertid afgørelse om, at sagen er principiel, og at IJH A/S skulle have mulighed for at indbringe sagen for Højesteret i 3. instans. Vestre Landsrets dom er derfor blevet anket til Højesteret i februar 2019, hvor den nu verserer.

 

Til brug for Procesbevillingsnævnets behandling af sagen afgav Dansk Mode & Textil en udtalelse om sagens principielle karakter for modebranchen som helhed, hvilket utvivlsomt har spillet ind.

 

Måske tager Højesteret sin tidligere praksis op til fornyet overvejelse. Sker det, vil hele den danske modebranche blive stillet bedre på hjemmemarkedet. Under alle omstændigheder kan man formentlig forvente, at Højesteret udstikker klarere og mere anvendelige retningslinjer for, hvornår modeprodukter kan være ophavsretligt beskyttede. Det kan også bruges.

Om forfatterne

  • Søren Danelund Reipurth er advokat og director hos advokatfirmaet Lundgrens i København, der repræsenterer IJH A/S under sagen. Søren har ført en række krænkelsessager ved de danske domstole for både danske og udenlandske modehuse og rådgiver løbende modebranchen.
  • Camilla Christensen er advokat i Dansk Mode & Textils handelsjuridiske afdeling. Her rådgiver hun dagligt foreningens medlemmer i forhold, der blandt andet dækker kopisager, markedsføringsloven og forskellige typer af kontrakter. 
"