Menu

120 dagesreglen - forkortet opsigelsesvarsel

Gennemgang af reglerne for opsigelse ved sygdom i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder (120-dagesreglen).

Der er åbnet adgang for arbejdsgiveren til at fastsætte en opsigelsesfrist på kun én måned, når sygdommen har været af en vis længere varighed. Adgangen til at opsige med forkortet varsel gælder dog ikke uden videre, for det er en betingelse, at der med den enkelte funktionær er truffet en skriftlig aftale om, at opsigelse skal kunne finde sted under de i § 5, stk. 2, anførte omstændigheder.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"